ق غ

غ ر ق • (ḡ-r-q) Related to sinking, drowning, submersion. نام این حرف «غَین» است و برای صدای سایشی نرمکامی واکدار که نمادش در الفبای آوانگاری بین‌المللی ɣ است به کار می‌رود همچنین برای صدای انفجاری نرمکامی واک

2023-02-04
    ن ب يب ك ن ب يب الت ي س
  1. غ ل ل
  2. محرّك بحث Google متوفّر باللغة: English
  3. أقسام المكتبة
  4. س
  5. ن
  6. gathered in the sentence